You can skip this in seconds

Click here to continue

Download Now!

KolayBAR TR 3.0

KolayBAR TR 3.0

KolayBAR TR Publisher's Description

KolayBAR bir Internet Explorer eklentisidir. Sundu?u servislerle sörf tecrübenizi bir ad?m öteye ta??r. RSS Deste?i (*Yeni) ?nternet üzerinde RSS deste?i olan bütün sayfalar?n içeriklerini menülerinize ekleyebilir, böylece siteye girmeden güncel içeri?ine ula?abilirsiniz. ?zSilici Özelli?i (*Yeni) ?nternette gezinirken bilgisayar?n?zda b?rakt???n?z izleri siler. Böylece sizden sonra kullananlar sizin nerelerde sörf yapt???n?z? hangi programlar? kulland???n?z? ö?renemezler. PopUp Engelleyici (*Yeni) ?nternette gezinirken sizi sürekli rahats?z eden popup pencerelerini engeller. Ak?ll? Arama Servisi (*Yeni) ?nternette arad???n?z? bulmak art?k daha kolay. Genel aramalar, resim, dosya, ilan, MP3, sözlük, harita gibi aramalar? kolayca sayfa sayfa gezmeden yapman?z? sa?lar. WEB Rehberi KolayBAR size netteki en zengin kaliteli Türkçe içeri?i kategoriler halinde sunar. Bu içeri?e kolayca sayfalar? kapatmadan ula?man?z? sa?lar. Güncel Rehber Güncel gerekli bilgilere kolayca ula?abilece?iniz bir servistir. Vizyondaki filmler, tiyatro oyunlar?, güncel anketler, sosyal aktiviteler, güncel duyrular (S?nav sonuçlar? vb.) ve di?er bilgilere kolayca ula?man?z? sa?lar. Uygulama ve Araçlar WEB üzerinde faydal? uygulamalar. Sayfa çevrim araçlar?. Hepsi burada Entegre Sözlük KolayBAR entegre bir sözlü?e sahiptir. WEB te sörf yaparken istedi?iniz anda yabanc? sayfalar? türkçeye çevirebilirsiniz. Ayr?ca internete ba?l? olmasan?zda sözlü?ü kullanabilirsiniz. Haz?r bulunan istedi?iniz sözlü?ü yükleyebilir. böylece birden fazla dil deste?iyle çal??abilirsiniz.

Look for Similar Items by Category

Feedback

Popular Downloads